PERSEKUTUAN SENI Silat Cekak Pusaka USTAZ Hanafi MALAYSIA

Misi

Untuk melahirkan pengamal yang berkemahiran serta memiliki jati diri Muslim yang unggul berasaskan Prinsip, Konsep dan Falsafah Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi.

Visi

Untuk menjulang martabat Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi dengan menjadikannya satu pergerakan yang dapat memberi sumbangan positif kepada pengamal, ahli keluarga, masyarakat dan negara berasaskan pegangan Tauhid yang jitu.

OBJEKTIF

  • Mendaulatkan seni budaya bangsa Malaysia khususnya Silat Cekak Pusaka Hanafi ke persada dunia sebagai identiti Silat Kebangsaan.

  • Membanteras segala perkara tahyul dan khurafat yang sinonim dengan ilmu persilatan serta memodenkan ilmu persilatan khususnya Silat Cekak Pusaka Hanafi.

  • Menjadi institusi pembentukan jatidiri insaniah bertaraf global serta memupuk semangat perpaduan dan nasionalisma yang tinggi melalui acuan budaya khususnya budaya yang diterapkan Silat Cekak Pusaka Hanafi.