Silat Cekak Pusaka Hanafi menunggu serangan dalam keadaan berdiri lurus, tidak mengelak ke kiri atau ke kanan,bahkan mara ke hadapan didalam gerak yang satu, ‘makan gerak didalam gerak’.

Pantang-larang yang terdapat di dalam Silat Cekak ialah:

1. Tidak boleh derhaka kepada ibu
2. Tidak boleh derhaka kepada bapa
3. Tidak boleh derhaka kepada guru
4. Tidak boleh bergaduh sesama ahli
5. Tidak boleh mencaci silat Melayu yang asli

Silat Cekak Pusaka Hanafi terbuka kepada mereka yang:
1. Beragama Islam
2. Berumur lebih 13 tahun

STRUKTUR KEAHLIAN & SISTEM PEMBELAJARAN

1. Diajar secara ilmiah berpakej dan sistematik dan selalunya memerlukan antara 6-8 bulan untuk tamat dengan kelas sebanyak 2 kali seminggu

2. Peringkat pembelajarannya melalui empat tingkatan Asas, Jatuh, Potong dan Umum

3. Pelajarannya lebih menitikberatkan teknik mempertahankan diri secara menanti serangan supaya terlatih dengan keberanian

STRUKTUR KEAHLIAN & SISTEM PEMBELAJARAN

1. Buah Pertama
2. Buah Keputusan Gayung Fatani
3. Buah Keputusan Sendeng Atas
4. Buah Kilas Belakang
5. Buah Kilas Hadapan
6. Buah Kidong Kiri
7. Buah Kuntau Jatuh
8. Buah Kuntau Kiri & Kuntau Kiri Gantung
9. Buah Kuntau Kanan Gantung
10. Buah Hentak (Keputusan Silat Harimau)

11.Buah Ali Patah Atas
12.Buah Ali Patah Sudah
13.Buah Selendang
14.Buah Gari & Gari Gunting
15.Buah Paras
16.Buah Keputusan Pasung Kemanga
17.Buah Keputusan Terlak
18.Buah Keputusan Lintau
19.Buah Hempok
20.Buah Luncur
21.Buah Siku Potong

2022 @ Laman Rasmi Persekutuan Seni Silat Pusaka Ustaz Hanafi Malaysia